Onderzoek

Afhankelijk van uw eigen mogelijkheden bedraagt de wachttijd van dit logopedie & stottertherapie maximaal 4 weken.

Alleen door onderzoek kunnen wij uw probleem of het probleem van uw kind inschatten en een behandeling op maat voorstellen. Onderzoek kan bestaan uit testafnames, metingen, video- of geluidsopnames en/of vragenlijsten.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren