Onderzoek

Afhankelijk van uw eigen mogelijkheden bedraagt de wachttijd van dit logopedie maximaal 4 weken.

Alleen door onderzoek kunnen wij uw probleem of het probleem van uw kind inschatten en een behandeling op maat voorstellen. Onderzoek kan bestaan uit testafnames, metingen, video- of geluidsopnames en/of vragenlijsten.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie