Behandeling

Behandeling kan bestaan uit:

  • eenmalig advies met eventueel een nieuw (herhalings)onderoek na enkele maanden om te bepalen of het probleem zich oplost
  • verschillende behandelsessies, waarbij de ouders vaardigheden worden aangeleerd, waarmee zij de spraak/taalontwikkeling van hun kind stimuleren
  • daadwerkelijke behandeling van het kind / de volwassene

Veel spraak- en taalproblemen komen voor bij kinderen jonger dan 6 jaar. Een kind is vrijwel nooit te jong voor logopedie. Wel zal de behandeling van een 2-jarige meer bestaan uit adviezen aan de ouders, terwijl een 4-jarige al echte 'oefeningen' krijgt. Logopedie bij peuters / kleuters gebeurt altijd spelenderwijs. Het kind speelt en oefent tegelijkertijd. De ouders zijn bij de behandeling aanwezig.

Een probleem in het spreken wordt niet met één of twee behandelingen per week verholpen. De logopedist geeft aan patiënt en/of ouders adviezen, opdrachten en huiswerk mee. Alleen door inzet van patiënt en/of omgeving zal een probleem uiteindelijk verholpen kunnen worden.

De wet vraagt om afspraken omtrent de behandeling vast te leggen in een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst zorgt er ook voor dat afspraken tussen u en de logopedist zijn vastgelegd.

Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken.

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, kunt u dit het best eerst voorleggen aan uw behandelend logopedist.

Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de desbetreffende klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In de wachtkamer van dit logopedie & stottertherapie vindt u informatie over deze klachtenregeling.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren

Corona nieuws!

Wij bieden onze zorg aan, maar vragen u rekening te houden met een aantal dingen.

De logopedisten/ergotherapeuten behandelen cliënten in de praktijk. Omdat we de anderhalve meter willen waarborgen, mag de praktijk / wachtruimte niet te druk worden. We vragen u daarom om alleen met het kind te komen dat logopedie nodig heeft. Bent u niet bij de behandeling aanwezig, wilt u dan buiten wachten. Wilt u bij binnenkomst de handen van uw kind en uzelf desinfecteren. In de wachtruimte is een voorziening hiervoor aanwezig. Ook vragen wij de ouders en kinderen ouder dan 12 jaar in de wachtruimte een mondmasker te dragen, voor zover dit behoort tot het advies van het RIVM.

De logopedisten zullen waar nodig mondkapje / face-shield en handschoenen gebruiken. De tafel is voorzien van een plexiglas scherm.

Een beeldbelafspraak vormt bij veel cliënten een goede vervanging van een face-to-face behandeling.

Wanneer u of uw kind nog niet in behandeling is, kunt u contact met ons opnemen.

Logopedie:
Telefoonnummer: 043-4094594 – E-mail: info at ditlogo dot nl

Sluiten