Spraak- en taalproblemen ten gevolge van een neurologische aandoening

Door een neurologische aandoening kunnen er taal-, spraak en/of stemstoornissen ontstaan. Ook kunnen er daarnaast er kauw- en slikstoornissen optreden.

dit logopedie is aangesloten bij de CVA nazorgketen tussen 'Maastricht en Heuvelland'.

Lees meer …

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie