Spraak- en taalproblemen ten gevolge van een neurologische aandoening

Door een neurologische aandoening kunnen er taal-, spraak en/of stemstoornissen ontstaan. Ook kunnen er daarnaast er kauw- en slikstoornissen optreden.

dit logopedie & stottertherapie is aangesloten bij de CVA nazorgketen tussen 'Maastricht en Heuvelland'.

Lees meer …

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren