Van belang!

Wij verzoeken u,

- De informatiemap in de wachtruimte door te kijken, zodat u op de hoogte bent van een aantal zaken.

- Bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs van u of uw kind mee te nemen.

- Om misverstanden over afspraken te voorkomen, steeds uw afsprakenkaartje mee te brengen.

- Bij verhindering voor een afspraak dit 24 uur van te voren door te geven. (op maandagochtend voor 8.30 uur)

Van ons kunt u verwachten, dat wij

- Bij de planning van uw eerste afspraak zoeken naar een voor u en ons geschikt tijdstip, hierbij rekening houdend met de specialisaties van de logopedisten

- Bij de eerste afspraak een vraaggesprek over uw klacht / de klacht van uw kind voeren en de verdere gang van zaken aan u uitleggen.

- Bij de eerste afspraak een voorstel aan u doen over de inhoud en duur van een verder logopedisch onderzoek, dit verder met u plannen en ook een afspraak maken voor het hieruit voorkomende adviesgesprek.

- Bij beëindiging van de behandeling een verslag maken voor de verwijzer.

- Bij langdurige afwezigheid van een logopedist zorg dragen voor verdere behandeling door een collega-logopedist

- De logopedische behandeling direct bij uw zorgverzekeraar declareren.

- Geen informatie doorgeven aan anderen zonder uw toestemming

- Onze werkwijze steeds willen verbeteren en daarom openstaan voor uw constructieve kritiek.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren