Problemen in lezen en/of spelling, w.o. dyslexie

dit logopedie & stottertherapie geeft begeleiding op het vlak van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Twee logopedisten (Hanneke Sistermans en Battice Beijer) beschikken hiertoe over de registratie logopedist-dyslexiebehandelaar. De praktijk heeft op het gebied van de behandeling van dyslexie een samenwerking met diverse instanties.

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet kunnen lezen’. Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn belangrijk.

Voor kinderen met de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt de logopedische behandeling betaald door de gemeente. Deze behandeling wordt dan uitgevoerd in samenwerking met een GZ-psycholoog.

Moeilijk tot lezen / spellen komen in de eerste groepen van het basisonderwijs wordt regelmatig veroorzaakt door een onvolledige ontwikkeling van bepaalde onderdelen van de taalontwikkeling. In dit geval is er sprake van een logopedische indicatie en wordt de behandeling betaald door de ziektekostenverzekeraar.

Blijkt er bij uw kind sprake van een lees- en spellingsprobleem, maar komt het niet in aanmerking voor vergoeding van de behandeling door de gemeente, dan dienen de ouders een evt. behandeling zelf te betalen.

Lees meer …

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren

Corona nieuws!

Wij bieden onze zorg aan, maar vragen u rekening te houden met een aantal dingen.

De logopedisten/ergotherapeuten behandelen cliënten in de praktijk. Omdat we de anderhalve meter willen waarborgen, mag de praktijk / wachtruimte niet te druk worden. We vragen u daarom om alleen met het kind te komen dat logopedie nodig heeft. Bent u niet bij de behandeling aanwezig, wilt u dan buiten wachten. Wilt u bij binnenkomst de handen van uw kind en uzelf desinfecteren. In de wachtruimte is een voorziening hiervoor aanwezig. Ook vragen wij de ouders en kinderen ouder dan 12 jaar in de wachtruimte een mondmasker te dragen, voor zover dit behoort tot het advies van het RIVM.

De logopedisten zullen waar nodig mondkapje / face-shield en handschoenen gebruiken. De tafel is voorzien van een plexiglas scherm.

Een beeldbelafspraak vormt bij veel cliënten een goede vervanging van een face-to-face behandeling.

Wanneer u of uw kind nog niet in behandeling is, kunt u contact met ons opnemen.

Logopedie:
Telefoonnummer: 043-4094594 – E-mail: info at ditlogo dot nl

Sluiten