Problemen in lezen en/of spelling, w.o. dyslexie

dit logopedie geeft begeleiding op het vlak van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Een logopedist in de praktijk (Battice Beijer) beschikt hiertoe over de registratie logopedist-dyslexiebehandelaar. De praktijk heeft op het gebied van de behandeling van dyslexie een samenwerking met diverse instanties.

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet kunnen lezen’. Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn belangrijk.

Voor kinderen met de diagnose Ernstige Dyslexie wordt de logopedische behandeling betaald door de gemeente. Deze behandeling wordt dan uitgevoerd in samenwerking met een GZ-psycholoog.

Moeilijk tot lezen / spellen komen in de eerste groepen van het basisonderwijs wordt regelmatig veroorzaakt door een onvolledige ontwikkeling van bepaalde onderdelen van de taalontwikkeling. In dit geval is er sprake van een logopedische indicatie en wordt de behandeling betaald door de ziektekostenverzekeraar.

Blijkt er bij uw kind sprake van een lees- en spellingsprobleem, maar komt het niet in aanmerking voor vergoeding van de behandeling door de gemeente, dan dienen de ouders een evt. behandeling zelf te betalen.

Lees meer …

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie