Metingen

Bij stemklachten worden de mogelijkheden van de stem gemeten (Hoe hard is het stemgeluid dat iemand kan produceren, hoe groot is de omvang van de stem, hoe lang kan iemand op een bepaalde luidheid spreken …) Daarnaast wordt nagegaan hoe het stemgeluid wordt geproduceerd. (Gebruikt iemand een te hoge stem bij spreken, spant iemand de halsspieren te veel aan tijdens het spreken, wordt de adem niet goed verdeeld tijdens het spreken …) Bij stemklachten is vaak onderzoek van een KNO-arts nodig om een afwijking aan de stembanden uit te sluiten. Bij diverse vloeiendheidsproblemen wordt de snelheid van de spraak gemeten en/of de lengte van de pauzes tussen de woorden. Bij leesproblemen wordt de snelheid van het hardop of stillezen van woorden /teksten gemeten of de snelheid, waarmee een kind de klanknaam van een letter kan noemen.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren