Spraak / Taalontwikkeling

In de eerste 5 jaar van een mensenleven groeit de taalvaardigheid enorm. Wat begint met een beweging en blikrichting om iets duidelijk te maken, eindigt in een woord, zin of heel verhaal. Het is dan ook niet vreemd dat er bij sommige kinderen in deze spraak/taalontwikkeling iets anders verloopt.

Alle kinderen in Nederland gaan naar school. De school verwacht dat het kind zich sprekend kan redden. Een kind met een achterstand in de spraak/taalontwikkeling kan hierdoor in problemen komen.

Vroegtijdige onderkenning van een niet goed verlopende spraak/taalontwikkeling en behandeling hiervan zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van een kind.

Een logopedist kan de spraak/taalontwikkeling van uw kind onderzoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests. Ook worden uitingen van uw kind geanalyseerd en vergeleken met de spraak/taalontwikkelingsnormen behorend bij de leeftijd van uw kind.

Op deze wijze wordt inzicht verkregen in het spraak/taalontwikkelingsniveau van uw kind in vergelijking met zijn/haar leeftijdsgenootjes.

De logopedische behandeling gebeurt in samenwerking met de ouders. Meestal bestaat de behandeling uit adviezen, begeleiding van de ouders en directe behandeling van uw kind.

Kinderen kunnen al voor het 2e jaar worden aangemeld voor onderzoek en/of behandeling van de spraak/taal. Op die leeftijd kan worden vastgesteld of de voorwaarden om te komen tot een goede ontwikkeling van de taal aanwezig zijn.

Lees meer …

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie