Aanmelding

U komt bij ons op eigen initiatief (DTL) of op verwijzing van een arts, specialist of orthodontist.

Uw basisverzekering vergoedt zowel logopedisch onderzoek, behandeling als individuele stottertherapie. Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt. Wanneer u op eigen initiatief de logopedist benadert, zal deze eerst met u een korte vragenlijst (DTL-screening) doorlopen om te bepalen of u met uw klacht bij de logopedist aan het goede adres bent. Zo niet, dan zal na deze DTL-screening een advies worden gegeven tot wie u zich het best kunt wenden.

Afhankelijk van uw eigen mogelijkheden bedraagt de wachttijd van dit logopedie maximaal 4 weken.

Omdat logopedie is opgenomen in de basisverzekering geldt voor personen van 18 jaar en ouder het jaarlijkse wettelijke eigen risico. Dit houdt in dat u de eerste € 385,- van voorzieningen die u gebruikt vanuit de basisverzekering zelf moet betalen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen jaarlijks eigen risico.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de patiëntenfolder.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie