Aanmelding

U komt bij ons op eigen initiatief (DTL) of op verwijzing van een arts, specialist of orthodontist.

Uw basisverzekering vergoedt zowel logopedisch onderzoek, behandeling als individuele stottertherapie. Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt. Wanneer u op eigen initiatief de logopedist benadert, zal deze eerst met u een korte vragenlijst (DTL-screening) doorlopen om te bepalen of u met uw klacht bij de logopedist aan het goede adres bent. Zo niet, dan zal na deze DTL-screening een advies worden gegeven tot wie u zich het best kunt wenden.

Afhankelijk van uw eigen mogelijkheden bedraagt de wachttijd van dit logopedie & stottertherapie maximaal 4 weken.

Omdat logopedie is opgenomen in de basisverzekering geldt voor personen van 18 jaar en ouder het jaarlijkse wettelijke eigen risico. Dit houdt in dat u de eerste € 385,- van voorzieningen die u gebruikt vanuit de basisverzekering zelf moet betalen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen jaarlijks eigen risico.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de patiëntenfolder.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren

Corona nieuws!

Wij bieden onze zorg aan, maar vragen u rekening te houden met een aantal dingen.

De logopedisten/ergotherapeuten behandelen cliënten in de praktijk. Omdat we de anderhalve meter willen waarborgen, mag de praktijk / wachtruimte niet te druk worden. We vragen u daarom om alleen met het kind te komen dat logopedie nodig heeft. Bent u niet bij de behandeling aanwezig, wilt u dan buiten wachten. Wilt u bij binnenkomst de handen van uw kind en uzelf desinfecteren. In de wachtruimte is een voorziening hiervoor aanwezig. Ook vragen wij de ouders en kinderen ouder dan 12 jaar in de wachtruimte een mondmasker te dragen, voor zover dit behoort tot het advies van het RIVM.

De logopedisten zullen waar nodig mondkapje / face-shield en handschoenen gebruiken. De tafel is voorzien van een plexiglas scherm.

Een beeldbelafspraak vormt bij veel cliënten een goede vervanging van een face-to-face behandeling.

Wanneer u of uw kind nog niet in behandeling is, kunt u contact met ons opnemen.

Logopedie:
Telefoonnummer: 043-4094594 – E-mail: info at ditlogo dot nl

Sluiten