Video- of Geluidsopnames

Om een probleem te kunnen onderzoeken, is het soms nodig om een opname te maken van de persoon. Omdat stemklachten gedurende de behandeling geleidelijk verbeteren, is een geluidsopname waardevol in de beoordeling van de aanwezige vooruitgang. Het voordeel van een geluids- en/of video-opname is dat de logopedist de spraak verschillende malen kan beluisteren. Beginnend stotteren bij kinderen verbetert vaak wanneer de directe omgeving van het kind aanpassingen doet in spreektempo, taalniveau en/of de wijze waarop vragen worden gesteld. Om hierin gericht te kunnen adviseren is een opname van spelsituatie tussen ouder en kind bruikbaar.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren