Spraakafzien bij slechthorendheid

Communiceren en spreken zijn moeilijk als je niet goed hoort. De logopedist kan o.a. ingeschakeld worden om de patiënt spraakafzien (liplezen) aan te leren. Door spraakafzien kunt u beter communiceren met horende mensen. Als u woorden niet (goed) verstaat, is het prettig om de informatie die u mist, te kunnen aanvullen door naar de spreker te kijken.

Zien wat iemand zegt, is niet gemakkelijk, maar het is wel te leren.

Bij spraakafzien leert  u de mondbeelden van spraakklanken te herkennen en af te lezen. Daarnaast leert u strategieën om in verschillende situaties oplossingen te bedenken, zodat het spraakafzien makkelijker verloopt. U bent namelijk afhankelijk van de lichtinval, het spreektempo en articulatie van uw gesprekspartner, omgevingslawaai enzovoort.

Flyer Spraakafzien

Lees meer …

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie