Spraakafzien bij slechthorendheid

Communiceren en spreken zijn moeilijk als je niet goed hoort. De logopedist kan o.a. ingeschakeld worden om de patiënt spraakafzien (liplezen) aan te leren. Door spraakafzien kunt u beter communiceren met horende mensen. Als u woorden niet (goed) verstaat, is het prettig om de informatie die u mist, te kunnen aanvullen door naar de spreker te kijken.

Zien wat iemand zegt, is niet gemakkelijk, maar het is wel te leren.

Bij spraakafzien leert  u de mondbeelden van spraakklanken te herkennen en af te lezen. Daarnaast leert u strategieën om in verschillende situaties oplossingen te bedenken, zodat het spraakafzien makkelijker verloopt. U bent namelijk afhankelijk van de lichtinval, het spreektempo en articulatie van uw gesprekspartner, omgevingslawaai enzovoort.

Flyer Spraakafzien

Lees meer …

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren