Stotteren - Lees meer

Sommige kinderen zijn gevoelig voor beginnend stotteren

In de ontwikkeling van kinderen is altijd sprake van een evenwicht tussen wat het kind al kan en wat het kind wil (‘mogelijkheden’ versus ‘verwachtingen’). Wanneer dit evenwicht uit balans is, zal het ‘stottergevoelige kind’ abnormale onvloeiendheden laten horen. Deze disbalans kan ontstaan door voor de volwassene vaak onschuldige zaken, zoals bijvoorbeeld in hetzelfde tempo willen meepraten met de oudere broers en zussen, de spanning rondom de eerste zwemlessen of de komst van Sinterklaas.

Bezorgdheid, adviezen en irritatie vanuit de omgeving op het spreken van het kind kunnen het kind het gevoel geven dat het iets fout doet. Dit verhoogt de spanning en hiermee de kans op stotteren.

Wisselend verloop

Periodes van stotteren en vloeiend spreken wisselen zich in de beginfase van stotteren bij jonge kinderen vaak af. Hierin schuilt het gevaar dat het stotteren al enige tijd bestaat, alvorens de ouders advies vragen aan een logopedist-stottertherapeut.

Het is belangrijk dat uw onvloeiend sprekende kleuter niet het gevoel krijgt dat stotteren iets is, dat niet mag! Het is belangrijk dat u luistert naar WAT uw kind vertelt en niet naar HOE het vertelt. Met uw goed bedoelde adviezen als ‘praat eens rustig of haal eerst eens adem’ kan uw kind niets. Uw kind zal deze adviezen op den duur opvatten als correcties en zal proberen om niet te stotteren. Uw kind gaat zich tijdens het spreken nog meer inspannen, gaat meer kracht zetten en bijvoorbeeld het woord eruit duwen. Het stotteren wordt meer gespannen. Er ontstaan blokkades en meebewegingen. Het komt ook voor dat jonge kinderen spreken gaan vermijden, minder gaan spreken. Wanneer opvalt dat uw kind stiller wordt, spreken ontwijkt of op een gespannen manier stottert, is het raadzaam contact met ons op te nemen.

Wanneer u ongerust bent over het spreken van uw kind, kunt u een vragenlijst invullen op de site www.stotteren.nl (ScreeningsLijst voor Stotteren - SLS). Deze lijst kunt u anoniem invullen en geeft middels een puntenscore direct aan of het raadzaam is om met uw kind een afspraak bij ons te maken. Uiteraard kunt u ook altijd uw vraag aan ons stellen per telefoon of e-mail.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie
Logo Nederlandse Federatie Stotteren

Corona nieuws!

Wij bieden onze zorg aan, maar vragen u rekening te houden met een aantal dingen.

De logopedisten/ergotherapeuten behandelen cliënten in de praktijk. Omdat we de anderhalve meter willen waarborgen, mag de praktijk / wachtruimte niet te druk worden. We vragen u daarom om alleen met het kind te komen dat logopedie nodig heeft. Bent u niet bij de behandeling aanwezig, wilt u dan buiten wachten. Wilt u bij binnenkomst de handen van uw kind en uzelf desinfecteren. In de wachtruimte is een voorziening hiervoor aanwezig. Ook vragen wij de ouders en kinderen ouder dan 12 jaar in de wachtruimte een mondmasker te dragen, voor zover dit behoort tot het advies van het RIVM.

De logopedisten zullen waar nodig mondkapje / face-shield en handschoenen gebruiken. De tafel is voorzien van een plexiglas scherm.

Een beeldbelafspraak vormt bij veel cliënten een goede vervanging van een face-to-face behandeling.

Wanneer u of uw kind nog niet in behandeling is, kunt u contact met ons opnemen.

Logopedie:
Telefoonnummer: 043-4094594 – E-mail: info at ditlogo dot nl

Sluiten