Spraak / Taalontwikkeling - Lees meer

Aan onze taal zijn verschillende aspecten te onderscheiden:

  • Taalbegrip:

Allereerst is het belangrijk dat een persoon begrijpt wat anderen tegen hem zeggen. Het gaat hierbij om het begrijpen van woorden, zinnen en gesprekken.

  • Woordenschat:

Om goed te begrijpen én te kunnen spreken moet de persoon beschikken over een woordenschat.

  • Zinsbouw:

Daarnaast moeten deze woorden in een grammaticaal goede zin worden gezet. Een verandering van de volgorde van de woorden in een zin kan leiden tot een volledig andere betekenis. Bijvoorbeeld: “De man loopt in het bos.” of “De man loopt het bos in.”

  • Intonatie:

De wijze, waarop wij een zin uitspreken, voegt betekenis toe aan wat we zeggen. Zo kan door de beklemtoning van één bepaald woord de betekenis van een zin veranderen.

Bijvoorbeeld: “WAAR ga jij naar toe?” betekent iets anders dan “Waar ga JIJ naar toe?”

  • Communicatieregels:

Daarnaast heeft iedere cultuur eigen communicatieregels. Zo gebruikt een Nederlander gemakkelijk ‘je’ en ‘jij’ als aanspreekvorm. In België wordt de u-vorm meer toegepast.  De afstand die we tot elkaar nemen, het oogcontact, het gebruik van gebaren, het wel of niet geven van een hand bij de begroeting zijn allemaal ongeschreven regels die horen bij de taal van een cultuur

Vertraagde spraak/taalontwikkeling

Wanneer een jong  kind nog niet of opvallend minder spreekt dan leeftijdsgenootjes, onvolledige / kromme zinnen gebruikt, niet goed begrijpt wat er gezegd wordt of slecht verstaan wordt, is er mogelijk sprake van een vertraagde spraak/taalontwikkeling. Een vertraagde spraak/taalontwikkeling kan samenhangen met een andere probleem, zoals een slechthorendheid of een algehele achterstand, maar een vertraagde spraak/taalontwikkeling kan ook op zichzelf staan.

Een vertraging in de spraak/taalontwikkeling geeft vaak problemen, omdat het kind niet door de omgeving begrepen wordt en zich niet goed kan uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie