Spraak- en taalproblemen ten gevolge van een neurologische aandoening - Lees meer

Afasie (taalstoornis vanuit de linker hersenhelft)

Mensen met een afasie hebben problemen met de taal.

 • Taal bestaat uit verschillende onderdelen.
 • Er kunnen problemen zijn met het begrijpen van wat er gezegd of gelezen wordt (taalbegrip),
 • De juiste woorden worden  moeilijk gevonden (taalproductie).
 • Een goede zin maken geeft problemen. 
 • Lezen of schrijven gaat niet meer terwijl, de letters en woorden wel worden gezien.
 • Er worden verkeerde of niet-bestaande woorden gebruikt, waardoor iemand met afasie  voor de omgeving moeilijk te begrijpen is.

Dysartrie

Bij een dysartrie is de uitspraak/articulatie onduidelijk.

Dit kan op verschillende manieren klinken.

 • Het lijkt alsof met dubbele tong gesproken wordt.
 • De spraak  klinkt ‘door de neus’ (nasaal).
 • De coördinatie tussen adem en stem verstoord is. De stem klinkt hees en er is te weinig adem om de zin volledig uit te spreken.
 • Ook kan het spreken te snel gaan of komen er onregelmatige pauzes in het spreken voor.

Dit alles komt doordat (een deel van) de spieren, die betrokken zijn bij de uitspraak niet goed of minder goed werken. Soms is de spraak zeer moeilijk te verstaan. Het begrip van de taal is wel goed.

Slikstoornis (Dysfagie)

Slikken is een ingewikkeld proces, waarbij veel spieren betrokken zijn.

 • De mond moet voldoende geopend en gesloten kunnen worden.
 • Het gevoel in en rond de mond moet normaal zijn.

Bij een neurologische aandoening kunnen slikstoornissen ontstaan zoals:

 • Speekselverlies, doordat de spieren aan de aangedane kant niet sterk genoeg meer zijn.
 • Een vertraagde of afwezige slikreactie, waardoor het voedsel niet goed de slokdarm in gaat.
 • Verslikken, doordat er vocht of voeding in de luchtpijp komt.

Als iemand zich regelmatig en ernstig verslikt en niet altijd voldoende kracht heeft om te hoesten, kan een longontsteking ontstaan. Om dit te voorkomen is het soms nodig dat het eten en/of drinken in aangepaste vorm gegeven wordt.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie