Stemklachten - Lees meer

Oorzaken voor stemklachten

  • Verkeerd of overmatig stemgebruik kan leiden tot stemklachten, omdat de stemlippen geïrriteerd raken. Deze irritatie kan uitgroeien tot stembandknobbeltjes of poliepen. De stem is dan hees.
  • Bij kinderen worden stemklachten vaak veroorzaakt door schreeuwen, veelvuldig nadoen van stemmetjes of gekke geluiden tijdens het spel
  • Soms treedt na een operatie of infectieziekte een stembandverlamming op.
  • Het strottenhoofd, de slokdarm en de stemlippen zijn gevoelig voor zuren uit de maag. Deze refluxklachten gaan vaak samen met stemklachten
  • Een verkoudheid gaat weleens samen met een laryngitis (zwelling van de stembanden). Soms blijven de stemklachten bestaan na herstel van de infectie.
  • Contact met chemische stoffen (ook nicotine)
  • Afname van de elasticiteit van de stembanden door het verouderingsproces

Kenmerken van stemklachten

Mensen met beginnende stemklachten merken dit vaak aan de volgende signalen:

  • Langere tijd heesheid of schorre stem
  • Vermoeidheid of gespannen keelgebied na langdurig spreken
  • Stemgeluid, dat wegvalt na enige tijd spreken

Bij langdurige klachten (3 weken) is het raadzaam uw arts te raadplegen. Mogelijk verwijst deze u door naar een KNO-arts. De KNO-arts kan zien of er sprake is van een irritatie aan uw stembanden.   

In de logopedische behandeling zal aandacht zijn voor een goed stemgebruik, maar daarnaast ook voor de voorwaarden om uw stem gezond te houden, de zogenaamde stemhygiëne. Voor alle mensen met stemklachten geldt dat het belangrijk is om 'stemhygiëne’ in acht te nemen. Het is ook mogelijk dat u houdings- en ontspanningsoefeningen krijgt om de druk op de stembanden te verminderen.

Logopedische behandeling probeert middels oefeningen uw stemmogelijkheden te optimaliseren.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie